Bài mới đăng

Bồn khuấy hóa chất

1. Tiêu chuẩn thiết kế, chế tạo: Bồn composite  chứa hóa chất được gia công theo tiêu chuẩn thiết kế  composite  của Hoa Kỳ ASTM D4097,...
Read More

Bồn khuấy 5m3 (Bồn khuấy hóa chất)

1. Tiêu chuẩn thiết kế, chế tạo: Bồn composite  chứa hóa chất được gia công theo tiêu chuẩn thiết kế  composite  của Hoa Kỳ ASTM D4097,...
Read More

Bồn khuấy 10m3

1. Tiêu chuẩn thiết kế, chế tạo: Bồn composite chứa hóa chất được gia công theo tiêu chuẩn thiết kế composite của Hoa Kỳ ASTM D4097,...
Read More